Yüksek Gerilim Trafo İşletme Sorumluluğu

'Elektrik Mühendisliği' forumunda aksutep tarafından 2 Ağustos 2021 tarihinde açılan konu

 1. aksutep

  aksutep New Member

  8
  0
  1
  Yüksek Gerilim Trafo İşletme Sorumluluğu , elektrik şebekesine YG abone olarak bağlantılı işletmelerin bünyesinde bulundurmak zorunda olduğu bir Elektrik Mühendisi ile arasında imzaladığı sözleşme sonucunda üstlenilen sorumluluktur. Bu hizmet, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 60. maddesi ile düzenlenmiştir. Elektrik Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği‘nde içeriği açıklanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğince zorunlu olan bu hizmeti almanız zorunludur.

  Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Nedir
  YG elektrik abonelerinde bulunan trafo ve hücre gruplarının çalışması esnasında can ve mal güvenliğinin sağlanması, ekonomik kayıpların önlenmesi için gerekli işletme hizmetlerinin yürütülmesini üstlenen yetkili kişilere “Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu” denir.

  [​IMG]
  İşletme sorumlusu elektrik mühendisinin görev, yetki ve çalışma yöntemlerini düzenlemek amacı ile hazırlanmış “Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği”ne göre işletme sorumlusunun, işletme sahibinin ve Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO) yükümlülükleri vardır.

  Yüksek gerilim işletme sorumluluğunu üstlenecek mühendislerin, E.M.O. tarafından verilen ‘’Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu’’ ve S.M.M. belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

  Trafo İşletme Sorumluluğu Neden Yapılır
  • 1 kV’un üzerindeki tesisler; doğru kurulmadığında ve doğru işletilmediğinde can ve mal güvenliği açısından büyük risk taşırlar. Bu nedenle; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), riski azaltmak ve tesis güvenliğini artırmak için bazı yasal düzenlemeler yapmışlardır.
  • 1 kV’un üstündeki yüksek gerilim tesislerinin işletme sorumluluğunu üstlenen elektrik mühendislerinin yetki ve yükümlülükleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca yürürlüğe konulan 30.11.2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’nde belirtilmiştir.
  • Bu yönetmelik, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği kanunun hükümlerine dayandırılarak yasal ve zorunlu hale getirilmiştir.
  • İşletme sorumluluğu, YG Tesisleri’nin kuruluş aşamasının tamamlanması sonrasında yürütülen geçici kabul çalışmaları ile başlayıp, tesislerin gerilim altında bulunduğu süre içinde uygulanır.
  Trafo İşletme Sorumluluğu Zorunlu Mu
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinin Kuvvetli Akım Tesislerinde Çalışmak başlıklı 60. maddesinde ;

  [​IMG]
  ‘’Tüm yüksek gerilimli kuvvetli akım tesislerinde teknik konulardan sorumlu elektrik mühendisi olmalıdır.Bu mühendisin iş güvenliği ve iş emniyeti açısından sorumluluğu, tesiste uyulması gereken iş güvenliği yöntemlerini tespit etmek , emniyetli bir işletme için uyulması gerekli kuralları belirlemek ve gerekli araç gereçleri tespit ederek söz konusu kurallara uyulması yönünde denetlemeler yapmaktır ’’ demektedir.

  Yüksek Gerilimli Elektrik Kuvvetli Akım tesislerine sahip özel trafolu tesislerin ,her yıl için işletme sorumluluğunu üstlenecek Elektrik Mühendisi ile yapacağı hizmet sözleşmesini Elektrik Dağıtım Kuruluşlarına ibraz etmesi gerektiği Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu( EPDK) tarafından hazırlanan Perakende Satış Sözleşmelerinde de belirtilmiştir.

  İşletme Sorumluluğu Nasıl Yapılır
  Elektrik Mühendisleri Odası onaylı ( Linki Görebilmek için Üye Ol ) Sözleşmesi imzalanmasından sonra İşletme sorumlusu aşağıda belirtilen işlemleri gerçekleştirir.

  [​IMG]
  Yüksek Geri̇li̇m İşletme Sorumluluğu
  • İşletme sorumlululuğu sözleşmesi imzalanmasına mütakip mevcut elektrik trafosu ve hücre grubunu denetler, işletme yönünden kusur ve eksiklerinin belirler ve durumu işletme sahibine raporlar.​
  • İşletme içerisinde elektrik kısmından sorumlu bir EKAT belgeli personele gerekli bilgileri aktarır ve koordinasyon halinde kalınması için iletişim bilgileri karşılıklı olarak alınır ve herhangi bir yanlış manevraya meydan vermeyecek şekilde gerekli önlemleri alır.
  • Trafo ve hücre grubunun tek hat şemasını hazırlayarak yüksek gerilim hücrelerinin yer aldığı bölüme asar.
  • Trafo ve hücre de elektrik açma kapama (manevra) yönergeleri hazırlayarak işletme personeline eğitim verir. Bu manevra yönergesini işletme personeline verir.
  • İşletmelerde gereken manevralar, yüksek gerilim işletme sorumlusu tarafından yapılır ya da kendi gözetimi altında ve sorumluluğu kendisine ait olmak üzere yetkili bir işletme personeli tarafından yapılabilir.
  • İşletme sırasında ortaya çıkacak arıza açmalarında, açmanın değerlendirilerek gereken manevranın yapılması işletme sorumlusunun talimatıyla gerçekleştirilir.
  • İşletmeye ilişkin topraklama testlerini, işletmenin çalışma koşullarına ve Elektrik Tesisleri’nde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre düzenli aralıklarla veya gerektikçe yaptırılmasından sorumludur.
  • YG Trafo ve Hücre gurubunda kestirimci bakım faliyetlerinde bulunur ve işletme personeli ile yıl içerisinde bakım zamanları planlar ve duruş zamanında birlikte trafo bakım faliyeti yapar
  YG İşletme Sorumlusu Nedir
  Özel trafolu elektrik aboneleri manevra yapılması, trafolarda iş güvenliğinin sağlanması, trafoların bakımlarının yapılmasına aracılık eden gerekli eksikleri ve işletme için sıkıntılı olabilecek durumları belirleyen ve rapor halinde işletmeye sunan kişiye denir.

  [​IMG]
  YG İşletme Sorumlusu Nedir
  Trafolarda bir takım ölçüm ve bakımların yapılmasını sağlar bunlar;

  • Trafo topraklama ölçümü
  • Trafo koruma elemanlarının kontrolü
  • Trafo temizliklerinin yapılması
  • Silikajel kontrolü
  • Havalandırma kontrolü
  Gibi gereken tüm kontrolleri yapar.

  Trafo İşletme Sorumlusu enerji kesintisi esnasında işletme de hazır bulunur. Yanlış manevra yapılmasına mani olur. İşletme sorumlusunun tüm görevleri hizmet sözleşmesinde belirtilmiştir.

  İşletme Sorumlusunun Görevleri
  • Tesiste uyulması gereken iş güvenliği yöntemlerini tespit etmek
  • Emniyetli bir işletme için uyulması gereken kuralları belirlemek
  • Gerekli araç ve gereçleri tespit ederek söz konusu kurallara uyulması yönünde denetlemeler yapmak
  • Ortaya çıkan arızalarda yapılacak müdahalelere nezaret etmek ve gerekli manevraların yapılmasını sağlamak
  • İşletme de gerekli test ve bakımların yaptırılmasını sağlamak
  • Sorumlulukları dahilinde ki konularda işletme sahibine rapor vermek
  ( Linki Görebilmek için Üye Ol ) Sözleşmesi
  TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Sözleşmesi içerisinde işveren, işletme sorumlusu arasında görev sorumluluklar ve sözleşme maddeleri yer almaktadır.

  [​IMG]
  işletme sorumlusu bu sözleşmenin imzalanması ile işverene ait olan YG tesislerinin (üçüncü şahıslarla ortak kullanılan YG
  tesisleri hariç olmak üzere) her türlü işletme sorumluluğunu üstlenmiş olacaktır, işletme sorumlusu yasa karşısındaki
  sorumluluk dışında, işveren adına TEDAŞ’a (veya görevli şirket) karşı da sorumlu ve bu konuda muhatap olma durumundadır.

  İşletme sorumlusu, bu sözleşmenin imzalanmasını takiben, mevcut YG tesislerini denetleyerek, tesislerin hali hazır
  durumda, işletme yönünden kusur ve eksiklerin bulunup bulunmadığını belirleyecek ve durumu işverene raporlayacaktır.
   

Bu Sayfayı Paylaş