Makine muhendisleri 2028 vizyonunu belirledi

'Genel Tartışma' forumunda muhendisce tarafından 27 Ekim 2016 tarihinde açılan konu

 1. muhendisce

  muhendisce Administrator Site Yetkilisi

  45
  1
  8
  ASME (Amerikan Makine Mühendisleri Odası- American Society of Mechanical Engineers) 19 ülkede endüstriyi, akademiyi ve hükümetleri temsil eden 120'den fazla mühendis ve bilim adamı ile 16-18 Nisan'da Washington'da bir araya geldi ve makine mühendisliğinin bugünden başlayarak 2028 yılına kadar geçecek olan sürede nasıl bir duruma geleceğini tartıştı. Yapılan zirvede çıkan sonuçlara göre; Makine mühendisliği önümüzdeki 20 yıl içinde daha temiz, sağlıklı, güvenli ve güçlendirilebilir bir dünya için mühendislik çözümleri yaratabilecek bir küresel meslek olmak için diğer mesleklerle işbirliği yapacak ve evrim geçirecek. Zirve katılımcıları dünyanın karşılaşabileceğ i ana zorlukları incelediler ve sağ- lık, güvenlik, ulaşım, su, barınma, gıda, çevre ve enerjiyi adres göstererek ön planda olması gerekenin bu konularda yeni teknolojilerin geliştirilmesi olduğunu arzu ettiklerini söylediler. İnsan hayatı nı geliştiren mühendislik çözümleri uygulamaları, yaratımı ve keşfinin önemli olduğunun altını çizdiler. Katı- lımcılar ayrıca makine mühendisliğinin faydalarının küresel ortaklıklar ve lokal uygulamalarla dünya üzerindeki herkese ulaştırılması gerektiğini söylediler. Zirvede daha yaşanılabilir bir dünya için tutarlı hayat kalitesinin yanı sıra temel mühendislik yükümlülükleri hakkı nda kamuoyunda geniş bir bilinçlenme yaratma ihtiyacı olduğunu belirtildi. Mesleğin bu yolda alması gereken di- ğer ana kritik seçimler ise şöyle açıklandı: Bilim, mühendislik ve teknoloji ile ilgili konularla ilgili olaylarda politik karar vericilerin etkisinin önemi; Birden çok akademik disiplini ve sistemi ilgilendiren mühendislik yaklaşımlarında çok skalalı sistemler; akademi, endüstri ve hükümet arasında araştırma ve geliştirmeler için ve yeni jenerasyon mühendislerin yetiştirilmesi için ortaklık; küresel anlamda rekabet edebilecek mühendisler ve mühendislik liderleri için hayat boyu öğrenme. ASME 2028 vizyonu için global anlamda konuşabilecek liderleri seçerek davet etti. Katılımcılar ana zorluklarla karşılaşmada mesleğin ne kadar sorumlu oldu- ğunu anlamak ve önümüzdeki 20 yıl içinde makine mühendislerinin ihtiyacı olacak olan kritik bilgiler ve yetkilerin ne olduğu üzerine çalıştı. Bu tartışmalar sırasında 2028 vizyonunun ana elementlerini, belirlediler. Bu 2028 vizyonu dünyaya makine mühendisliği hakkında 2028 yılına kadar olan dönemdeki ihtiyaçları nı sağlamada büyük bir birlikte hareket etme aktivitesinin başlangıcı olabilir.

  MAKİNE MUHENDİSLİĞİ KRİTİK POZİSYON
  İki gün boyunca süren ve üç basamaktan oluşan çarpıcı grup tartışmalarında Makine Mühendisliği Küresel Zirvesi'nin katılımcıları bir neticeye doğru çalıştılar: Bu da önümüzdeki 20 yıl boyunca makine mühendislerinin karşılaşabilece zorluklarla ilgili ne gibi gelişim adımlarının atılabileceğiydi. Makine mühendisleri insanlığa servis edilen teknolojide çok kritik bir pozisyona sahip. Hem geleneksel hem de alternatif enerji endüstrilerinde geniş bir şekilde temsil edilirler. Yeni enerji kaynakları dizayn etmek, bugünkü enerji kaynakları nı daha temiz hale getirmek ve gerekli olan beceri ve gelişmekte olan teknolojilerin verimli kullanımı için gerekli bilgiye sahipler. Makine mühendisleri çevre iyileştirmeleri, çiftçilik ve gıda üretimi, ulaşım, güvenlik, sağlık ve su kaynakları için yeni teknolojilerin geliştirilmesinde en ön sı- rada yer alabilirler. Böylece mühendisler tüm dünyadaki insanların hayat koşulları nı geliştirmek ve en basit ihtiyaçlar na karşılamak için uygun çözümleri yaratabilirler.

  CİN VE HİNDİSTAN’IN BUYUMESİ ONEMLİ
  Makine mühendislerinin bu mühendislik çözümlerini yaratırken kendilerinden önceki jenerasyonun deneyimlerini de unutmaması gerekiyor. Çin ve Hindistan gibi ülkelerin büyümesi herkes için çok önemli fırsatlar sağlıyor. Ancak 1 milyardan fazla insanı küresel orta sınıf statüsüne çıkarmak, eğer sanayileşme döneminde, daha önceki ülkelerin yaptığı hataları yaparsak dünya kaynakları- na bazı görevler yüklüyor. Bu ülkelerin uygun bir şekilde gelişmelerine yardım etmek sadece onlar için çözülmesi gereken bir sorun değil, bu tüm dünya ve özellikle de meslek olarak mühendislerin üzerine düşünmesi gereken bir konu. Yeni, daha temiz teknolojileri, gelişme durumunun ağır yükünü yeni sosyal sistemlerle paylaşmak ve gelişmiş ülkelerdeki hayat standardına yeni bir anlayış gerektirir. Zirve katılımcı ları ayrıca gelişmişülkelerin gelişmekte olan ülkelere ‘modern hayatın rahatlı klarından yararlanma haklarının olmadığı nı’ dikta edemeyeceklerinin altını çizdiler. Makine mühendisleri önümüzdeki dönemde mühendislik sistemlerini multi scale biçimde geliştirebilmek için yeni bilgi ve donanım yeteneklerine ihtiyaç duyacaklar. Kompleks sistemlerin ortaya çıkan özelliklerini kopya etmek için dizayn edilen yeni software simülasyonları makine mühendislerine sistemin ihtiyacı olan gereksinimlerde ve sonuçlarda yardımcı olacak.

  HALK DESTEĞİNE İHTİYAC VAR
  Önemli konularda çözüme ulaşabilmek için büyük bir halk desteğine ihtiyaç duyulacak ve makine mühendisleri politik sistemle de irtibatlaşmak zorunda. Makine mühendisleri, halkın ve politika yapıcıların yaşanılabilir bir dünya için makine mühendislerinin sağlayabilece- ği kapasiteden haberdar olduklarından emin olmalıdır. Amerika Birleşik Devletleri’nin ve diğer ülkelerin en yüksek hükümet makamlarında bilim ve mühendislik deneyimi olan politikacı eksikliğ i var. Diğer bilimler ve mühendislik profesyonelleriyle yapılacak ortaklıklarda makine mühendisleri, bilim, mühendislik, teknoloji ve inovasyonu ilgilendiren kararlarda kural koyucuların gerekli bilgi ve yeteneğe sahip olduğundan emin olmalıdır. Zirve katılımcılarından biri ise mühendislerin henüz ortaya çıkmamı ş olan ürünleri yarattıklarını söyledi. Bu nedenle de makine mühendislerinin mesleği özel yapan yaratıcılıktan yararlanma şansları var. Meslek tarihindeki büyük makine mühendislerinden yeni jenerasyona kadar var olan keşfetmenin keyfini nakşedebilir. Dahi iyi bir insanlı k deneyimine katkıda bulunma becerisini gösteren meslek, genç nesle de problemleri bütün insanlığa hizmet eden çözümlere dönüştürmenin keyfini yaşatan kariyerler çizecektir. Makine mühendislerinin bu 2028 vizyonuna ulaşmak meslek örgütleri ve liderlerle bir dizi kritik seçim yapmasını gerekli kılar. Zirve toplantılarındaki katı- lımcılardan biri kendi tartışma grubunda büyüyen listeye “Bunlar aslında gerçekten seçim değil, makine mühendislerinin yapmak zorunda olduğu şeyler” dedi. Bu liste mesleğin takip etmesi gereken kritik bir yol olarak görülmeli.

  KAMU BİLİNCİ YUKSELTİLMELİ
  Listede ilk olarak savunulan öncelikle ‘kamu bilincinin yükseltilmesi’ gerekti- ği. Mühendislik organizasyonları net olarak belirlenmiş, objektif, bilimselliğe dayanan ve dünya genelindeki tüm insanları etkileyecek olan yeni teknolojilerin geliştirilmesinde fayda ve zarar hesabı nı iyi yaparak bir konsensüs oluşturmaya mahkum. Mühendislik mesle- ğinin potansiyelini açıklamak da yine bu organizasyonlara düşüyor. Listede yer alan maddelerden bir diğeri ise “hayat boyu öğrenmeyi güncelleştirme”. Buna göre yeni bilimsel keşişerdeki hızlanma oranı ve teknolojik atılımlar nedeniyle üniversitelerin mevcut uygulamaları ve meslek grupları küresel anlamda yetkin mühendis ve mühendislik liderlerini hazırlamak için yeterli değildir. Listedeki diğer maddeler ise; Liderliğ i ciddiye almak,Kamuoyu politikaları için bilgilenmeyi savunmak ve Ortaklıklar geliştirme.

  MAKİNE MUHENDİSLİĞİ KURESEL BİR MESLEK
  Meslek için daha iyi bir geleceğe ulaşmak, ileri görüşlülük, sabır ve meslek liderleri arasında bir hazırlanmayı gerektirir. Makine mühendisleri daha temiz, sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir bir dünya için mühendislik çözümleri yaratmaya çabaladıkları gibi değişen şartları iyi yönetmeli ve denetlemelidir. Meslek dünya nüfusunun artışıyla bir evrim geçirmek zorunda ve ayrıca yaşanan büyük göçlerde makine mühendisliğ ini küresel bir meslek haline getiriyor. 2008’de Burma ve Çin’de meydana gelen, 2001’de ise ABD’de gerçekleşen 11 Eylül olayları gibi doğal ve ya insan eliyle oluşan afetler, geleceğin ilerlemelerinde çok büyük etkilere sahip olabilir. Ekosistem ise kompleks bir yapıya sahip ve ‘devrilme noktası’ tam anlamıyla anlaşılmış değil. Yaşanabilirliği sürdürebilmek için ne kadar daha vaktimiz olduğunu bilmiyoruz. Enerji ve suya bağlı küresel kaynaklar çoktan gerilmiş durumda ve nüfus artışının hızla büyümesiyle daha da kötü duruma gelecek gibi görünmekte. Bu hızla büyümekte olan nüfus için gerekli olan altyapı ve sosyal program ihtiyaçları da çok büyük olacaktır.

  TEKNOLOJİK İLERLEMELER SURPRİZ BİR ŞEKİLDE DEĞİŞİYOR
  Değişiklikler herhangi bir dinamik sistemde önceden kestirilebilir değildir. Makine mühendisliği cemiyet, endüstri ve eğitim gibi anahtar sistemlerdeki değişiklik oranlarını denetlemelidir. Teknolojik ilerlemeler sürpriz bir şekilde değişirken enstitüler, kültür ve ekonomiler bu değişimi daha yavaş yaşayabilir. Makine mühendisliği problem çözümünde yeni jenerasyonları etkileyebilmek için kendi tarihindeki kabiliyetlerine bakmalı. Enerji, gıda ve su dünya üzerinde çözülmesi gereken en önemli sorunlar. Geçmişte makine mühendisleri çok daha büyük katkılara ihtiyaç duyarken, meslek bugün önemli sorunları çözmede süreci hızlandı rdı. Çözülmesi gereken sorunları faaliyet alanlarının yükselmesi ve daha yaşanabilir, güvenli, sağlıklı, temiz bir dünyada yaşayan insan sayının artması ile bütün bunlar 2028’de çok daha farklı olacak.
  Makine mühendisliği 2028 vizyonu belirlenmiş bu konu hakkında fikirlerinizi duymak isteriz.
   

Bu Sayfayı Paylaş