Excel de Formül Yazmak

'Ms Office' forumunda muhendisce tarafından 11 Haziran 2017 tarihinde açılan konu

 1. muhendisce

  muhendisce Administrator Site Yetkilisi

  45
  1
  8
  Formüller değerleri nasıl hesaplar?
  Bir formül, bir çalışma sayfasındaki verileri çözümleyen bir eşitliktir. Formüller, çalışma sayfası değerleri üzerinde, toplama, çarpma ve karşılaştırma gibi işlemleri yapar; ayrıca, değerleri birleştirebilir. Formüller, aynı çalışma sayfasındaki başka hücrelere, aynı çalışma kitabının başka sayfalarındaki hücrelere veya başka çalışma kitaplarındaki sayfalarda bulunan hücrelere başvurabilir. Aşağıdaki örnek, B4 hücresinin değeri ile 25’i toplamakta ve sonra sonucu, D5, E5 ve F5 hücrelerinin toplamına bölmektedir.

  Formül sözdizimi hakkında
  Formüller, değerleri, sözdizimi olarak bilinen belirli sırayla hesaplar. Formülün sözdizimi, hesaplamanın sürecini tanımlar. Microsoft Excel’de formüller eşit imiyle (=) başlar, arkasından da formülün hesapladığı gelir. Örneğin, aşağıdaki formül, 5’ten 1’i çıkarmaktadır. Sonra da, formülün sonucu hücrede görüntülenir.

  =5-1

  Hücre başvuruları hakkında

  Bir formül, bir hücreye başvurabilir. Bir hücrenin, başka bir hücreyle aynı değeri içermesini istiyorsanız, bir eşit imi ve arkasından hücreye başvuruyu girin. Formülü içeren hücreye, bağımlı hücre denir ¾ bu hücrenin değeri, diğer hücredeki değere bağlıdır. Formülün başvurduğu hücre her değiştiğinde, formülü içeren hücre de değişir. Aşağıdaki formül, B15 hücresindeki değeri, 5’le çarpmaktadır. Formül, B15 hücresindeki değer her değiştiğinde, yeniden hesaplanacaktır.

  =B15*5

  Formüller, hücrelere veya hücre aralıklarına veya hücreleri veya aralıkları gösteren adlara veya etiketlere başvurabilir.

  Çalışma sayfası işlevleri hakkında
  Microsoft Excel, işlev olarak bilinen pek çok önceden tanımlanmış veya yerleşik formül içerir. İşlevler, basit veya karmaşık hesaplamalar yapmak için kullanılabilir. Çalışma sayfalarında en sık kullanılan işlev, hücre aralıklarını toplamada kullanılan TOPLA işlevidir. Değerler içeren az sayıda hücrenin toplam değerini hesaplamak için bir formül yaratabilirsiniz; ancak, TOPLA çalışma sayfası işlevi, pek çok hücre aralığını hesaplar.

  Formül sözdizimi hakkında
  Formül sözdizimi, bir formüldeki öğelerin yapısı veya sırasıdır. Microsoft Excel’de, formüller, bir eşit imi (=) ve arkasından hesaplanacak öğeler (işlenenler) ve hesaplama işleçlerini içeren belirli bir sözdizimi izler. Her bir işlenen, değişmeyen bir değer (sabit değer), bir hücre veya aralık başvurusu, bir etiket veya bir çalışma sayfası işlevi olabilir.

  Varsayılan olarak, Microsoft Excel bir formülü, soldan sağa doğru, eşit imiyle (=) başlayarak hesaplar. Formülün sözdizimini değiştirerek, hesaplamanın nasıl yapıldığını denetleyebilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki formül, Microsoft Excel çarpmayı toplamadan önce hesapladığı için, 11 sonucunu verir: Formül, 2’yle 3’ü çarpar (sonuçta 6 ortaya çıkar) ve sonra 5 ekler.

  =5+2*3

  Aksi durumda, sözdizimini değiştirmek için ayraç kullanırsanız, ilk olarak 5’le 2’yi toplayıp, sonra sonucu 3’le çarparak, 21 sonucunu elde edebilirsiniz.

  =(5+2)*3

  Formülü düzenleme
  1 Düzenlemek istediğiniz formülü içeren hücreyi tıklatın.

  Hücre bir bağlantı içeriyorsa, düzenlemek istediğiniz hücrenin yanındaki bir hücreyi tıklatın, sonra düzenlemek istediğiniz formülü içeren hücreyi seçmek için, bir ok tuşunu kullanın.

  2 Formül çubuğunda formülde değişiklikleri yapın.

  Formüldeki bir işlevi düzenlemek istiyorsanız, işlevdeki bağımsız değişkenleri düzenleyin.

  3 ENTER tuşuna basın.

  Formül, bir dizi formülü ise, CTRL+ÜST KARAKTER+ENTER tuşlarına basın.

  Dizi formülünü düzenleme
  1 Dizi aralığındaki herhangi bir hücreyi tıklatın.

  2 Formül çubuğunu tıklatın. Formül çubuğu etkin durumdayken, dizi formülünde bağlayıcı ayraçlar ( { } ) görünmez.

  3 Dizi formülünü düzenleyin.

  4 CTRL+ÜST KARAKTER+ENTER tuşlarına basın.

  Formülün tümünü veya parçasını hesaplanan değerle değiştirme
  Bir formülün, başvurduğu hücrelerde değişiklik yaptığınız zaman, artık yeniden hesaplamaması için, formülü “dondurabilirsiniz”. Bir formülü, hesaplanan değeriyle değiştirerek, Microsoft Excel formülü kalıcı olarak siler. Bir formülün yalnızca bir parçasını dondurmak istiyorsanız, yalnızca, yeniden hesaplanmasını istemediğiniz parçasını değiştirebilirsiniz.

  Formülü veya dizi formülünü silme
  Uyarı Bir formülü sildiğiniz zaman, Microsoft Excel formülü ve değeri kaldırır.

  1 Formülü içeren hücreyi tıklatın.

  Formül, bir dizi formülüyse, diziyi seçin.

  2 DELETE tuşuna basın.

  Hücre ve aralık başvuruları hakkında
  Bir başvuru, bir çalışma sayfasındaki bir hücreyi veya hücre aralığını tanımlar ve Microsoft Excel’e formülde kullanmak istediğiniz değerleri veya verileri nerede araması gerektiğini belirtir. Başvurularla, çalışma sayfasının farklı kısımlarında bulunan verileri bir formülde kullanabilir veya bir hücredeki değeri birden fazla formülde kullanabilirsiniz. Ayrıca, aynı çalışma kitabının başka sayfalarındaki hücrelere, başka çalışma kitaplarına ve başka programlardaki verilere başvurabilirsiniz. Başka çalışma kitaplarındaki hücrelere yapılan başvurulara, dış başvuru denir. Başka programlardaki verilere yapılan başvurulara, uzaktan başvuru denir.

  Varsayılan olarak, Microsoft Excel , sütunları harflerle (A’dan IV’ye kadar, toplam 256 sütun olarak) ve satırları sayılarla (1’den 65536’ya kadar) etiketleyen A1 başvuru biçemini kullanır. Bir hücreye başvurmak için, sütun harfini, arkasından da satır numarasını girin. Örneğin, D50, D sütunuyla 50. satırının kesiştiği yerdeki hücreye başvurur. Bir hücre aralığına başvurmak için, aralığın sol üst köşesindeki hücrenin başvurusunu girin, iki nokta üst üste imi : ) girin, sonra aralığın sağ alt köşesindeki hücrenin başvurusunu girin. Aşağıdakiler, başvuru örnekleridir.

  Buna başvurmak için Bunu kullanın

  A. sütun ve 10. satırdaki hücre A10

  A. sütun ve 10. satırdan 20.satıra kadar olan hücreler A10:A20

  15. satır ve B. sütundan E. sütuna kadar olan hücreler B15:E15

  5. satırdaki tüm hücreler 5:5

  5. satırdan 10. satıra kadar olan bütün hücreler 5:10

  H. sütundaki bütün hücreler H:H

  H. sütundan J. sütuna kadar olan tüm hücreler H:J

  Çalışma sayfasındaki satırların ve sütunların numaralandırıldığı bir başvuru biçemi de kullanabilirsiniz. R1C1 biçemi, makrolardaki satır ve sütun konumlarını hesaplamak için yararlıdır ve göreceli hücre başvurularını göstermek için yararlı olabilir. R1C1 biçeminde, Microsoft Excel, bir hücrenin konumunu, “R”; arkasından bir satır numarası, “C” ve arkasından bir sütun numarasıyla belirtir.

  Notlar

  · Microsoft Excel’de yapmak istediğinize bağlı olarak, formülün konumuna bağlı hücrelere başvurular olan göreceli hücre başvuruları veya her zaman belli bir konumdaki hücrelere başvuran başvurular olan mutlak başvuruları kullanabilirsiniz.

  · Bir çalışma sayfasında bulunan belli sütunlardaki veya satırlardaki hücrelere başvuru yapmak için, çalışma sayfasındaki sütunların ve satırların etiketlerini kullanabilirsiniz veya hücreleri, hücre aralıklarını, formülleri veya sabit değerleri göstermek için tanımlayıcı adlar yaratabilirsiniz.

  · Aynı hücredeki veya hücre aralığındaki verileri çalışma kitabı içindeki çok sayıda çalışma sayfasında çözümlemek istiyorsanız, bir 3-B başvuru kullanın. 3-B başvuru, hücre veya aralık başvurusunu, ondan önce de bir çalışma sayfası adları aralığını içerir. Microsoft Excel, başvurunun başlangıç ve bitiş adları arasında depolanan herhangi çalışma sayfalarını kullanır.
   

Bu Sayfayı Paylaş