AGREGA TABLOLARININ MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ

'Şantiye' forumunda CivilEngineer tarafından 3 Aralık 2016 tarihinde açılan konu

 1. CivilEngineer

  CivilEngineer Moderator Site Yetkilisi

  24
  0
  1
  AGREGA TABLOLARININ MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ
  Agregalar somut maliyetle ekonomi sağlamak için betonda kullanılırlar. Agregalar sadece dolgu maddesi olarak hareket eder. Bunlar çimento ve su ile reaksiyona girmez.

  Fakat elde edilen beton karışımının özelliklerini etkileyen agrega özellikleri vardır bunları sıralayacak olursak ;

  Kompozisyon
  Boyut ve Şekil
  Yüzey dokusu
  Spesifik yer çekimi
  Kütle yoğunluğu
  Boşluklar
  Gözeneklilik ve absorpsiyon
  Kalıp Toplama
  Agrega İncilik Modülü
  Agrega Yüzey Endeksi
  Nazik Malzeme
  Agreganın Kırma Değeri
  Agrega Etki Değeri
  Agreganın Aşınma Değeri


  1. BİLEŞİMİ

  Çimento içindeki alkalilerle reaksiyona girebilen ve aşırı genişlemeye, çatlamaya ve beton karışımının bozulmasına neden olan malzemelerden oluşan agregalar asla kullanılmamalıdır. Bu sebeple, agregaların herhangi birinde böyle bir bileşen olup olmadığını bilmek için agregaların test edilmesi gereklidir.

  2. BOYUT & ŞEKİL

  Agrega parçacıklarının boyutu ve şekli, beton karışımında gerekli olan çimento miktarını büyük ölçüde etkiler ve sonuç olarak betonun ekonomisi üzerinde etkili olur. Ekonomik beton karışımının hazırlanması için yapı için uygulanabilir en büyük kaba agregalar kullanılmalıdır. IS-456, P.C.C & R.C.C karışımında kullanılacak kaba agrega maksimum boyutunu kararlaştırmak için aşağıdaki öneriyi dikkate almak gerekir.

  Maksimum agrega boyutu,

  Beton elemanın asgari boyutunun dörtte biri.
  Betonarme elemanın asgari boyutunun beşte biri.
  Betonarme çubuklar arasındaki asgari boşluk mesafesi veya betonarme çubuklar ile biçim arasındaki asgari kapaktan 5 mm daha düşük, ağır betonarme elemanlar için daha küçükse.
  Agrega parçacıklarının boyut ve şeklinin, taze betonun özelliklerini katılaşmış betona göre daha fazla etkilediğini unutmayın.

  bu konu üzerinde araştırma yapmak isteyen mühendisler için aşağıdaki iki sorunun cevabını araştırarak başlaması gerekir.

  1-Boyuta Göre Toplama Sınıflandırması Nasıl Yapılır ?

  2-Şekil Biçimde Aggregate Nasıl Sınıflandırılır ?

  3. YÜZEY DOKÜMANI

  Agrega parçacıkları ile çimento macunu arasındaki sert bağ kuvvetinin gelişimi, agrega parçacıklarının yüzey dokusuna, yüzey pürüzlülüğüne ve yüzey gözenekliliğine bağlıdır.

  Yüzey pürüzlü, gözenekli ise maksimum bağ kuvveti gelişir. Gözenekli yüzey agregalarında, çimento macununun gözeneklere konması nedeniyle bağ kuvveti artar.

  4. ÖZEL GRAVİTE

  Fırında kurutulmuş agregaların, 100 ila 110 ° C arasındaki bir sıcaklıkta 24 saat boyunca tutulan ağırlık oranının doymuş kuru yüzey agregası ile yerinden değiştirilen eşit hacimdeki suya oranı, agreganın özgül ağırlığı olarak bilinir.

  Özgül ağırlıklar öncelikli olarak iki türdür.

  Görünür özgül ağırlık
  Dökme özgül ağırlık


  Özgül ağırlık, agrega uygunluğunu belirlemek için bir anlam ifade eder. Düşük özgül ağırlık, genellikle gözenekli, zayıf ve emici materyalleri belirtirken, yüksek özgül ağırlık, kaliteli malzemelere işaret eder. Büyük agrega özgül ağırlığı 2.6 ile 2.9 arasında değişir.

  Beton karışımını tasarlarken özgül ağırlık değerleri de kullanılır.

  5. YOĞUNLUK

  Birim hacim kapını doldurmak için gereken agrega ağırlığı olarak tanımlanır. Genellikle kg / litre olarak ifade edilir.

  Agregaların yoğunluğu aşağıdaki 3 faktöre bağlıdır.

  Sıkıştırma derecesi
  Agregatların derecelendirilmesi
  Agrega parçacıklarının şekli

  6. GEÇİRİMLİLİK

  Agrega partikülleri arasındaki boşluk olarak bilinir. Boşluk hacmi, agrega kütlesinin brüt hacmi ile parçacıkların tek başına uğradığı hacim arasındaki farka eşittir

  7. Porozite ve Emilim

  Erimiş magmanın katılaşması sırasında kayalarda oluşan ve hava kabarcıkları nedeniyle oluşan delikler gözenek olarak bilinir. Gözenekleri içeren kayalara gözenekli kayalar denir.

  Su emme, çok kuru agregaların ağırlığı ile yüzey kuru koşullardaki doymuş agregaların ağırlığı arasındaki fark olarak tanımlanabilir.

  Agrega içindeki nem içeriğinin miktarına bağlı olarak, 4 koşuldan herhangi birinde var olabilir.

  Çok kuru agrega (nem içermez)
  Kuru agrega (gözeneklerinde bir miktar nem içerir)
  Doymuş yüzey kuru agrega (gözenekler tamamen nemle doludur ancak yüzeyde nem yoktur)
  Nemli veya ıslak agregalar (gözenekler nemle doludur ve aynı zamanda yüzey üzerinde nem içerir)


  8. KUM DÖKÜLMESİ

  Aynı miktarda kuru veya tamamen doymuş kum hacmi üzerinde nemli bir koşulda kum miktarı (yani ince agrega) hacminde artış olduğu gibi tanımlanabilir. Kuruduğunda kum hacmine bağlı olarak nemli kumun hacmine hacim faktörü denir.

  İnce kumlar kaba kumdan daha fazla miktarda

  Kuru ve gevşek kumlara su ilave edildiğinde kum parçacıkları etrafında ince bir su filmi oluşur. Kum parçacıkları ile su filmi arasındaki havanın kenetlenmesi, yüzey gerilimi nedeniyle partikülleri ayrı ayrı iter ve böylece hacmi arttırır. Fakat tam doymuş kum durumunda su filmleri kırılır ve hacim kuru kuma eşit olur.

  9. İNCELİK MODÜLÜ

  Yoğunluk modülü, 80 mm'den 150 mikrona kadar değişen standart eleklerin her birinde tutulan agrega yüzdesini ekleyerek ve bu toplamı 100'e bölerek elde edilen ampirik bir faktördür.

  İncelık modülü genellikle agreganın ne kadar kaba veya ince olduğuna dair bir fikir edinmek için kullanılır. Daha çok incelik modülü değeri, agreganın daha kaba ve küçük incelik modülü değeri, agreganın daha ince olduğunu gösterir.

  10. BELİRLİ YÜZEY AĞIRLIĞI

  Malzemenin birim ağırlık başına yüzey alanı spesifik yüzey olarak adlandırılır. Bu, toplu derecelendirmenin dolaylı bir ölçüsüdür. Agrega parçacık boyutundaki azalma ile spesifik yüzey artar. İnce agreganın spesifik yüzey alanı kaba agregadan çok daha fazladır.

  11. ZARARLI MADDELER

  Agregalar, betonun mukavemetini ve dayanıklılığını etkileyecek miktarda herhangi bir zararlı madde içermemelidir. Bu zararlı maddeleri uzak tutmak önemlidir. Sızıntı yapan maddeler aşağıdaki etkilerden birine neden olabilir

  Çimentonun hidratasyonuna müdahale etmek
  Doğru bağın gelişmesini önlemek
  Mukavemet ve dayanıklılığı azaltmak
  Ayar sürelerini değiştirmek
  Genel olarak agregada bulunan sızıntılı materyaller,

  Organik safsızlıklar
  Kil, silt ve toz
  Tuz kirliliği

  12. KIRMA DEĞERİ

  Değer kırıcı agregalar, bir agreganın yavaş yavaş uygulanan basınç yükü altında kırılmaya karşı direncinin göreli bir ölçüsünü verir. Agrega ezilme mukavemet değeri, agregaların basınç yüklerine maruz kaldıklarında davranışlarını bilmek için yararlı bir faktördür.

  13. ETKİ DEĞERİ

  Toplam etki değeri, bir agreganın ani bir darbe veya darbe direncine göreceli bir ölçüsüdür. Bir agreganın etki değeri bazen ezici değere alternatif olarak kullanılır.

  14. AGREGALARIN AŞINDIRMA DEĞERİ

  Aşınma değeri, agreganın bir silindir içinde bir miktar aşındırıcı yük ile birlikte döndürüldüğünde bir yığının direncinin görece bir ölçüsüdür.
   

Bu Sayfayı Paylaş